ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ

(1/1)

[1] ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้วิชาการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการภูมิภาคผ่านZOOM

[2] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ปี 2564

[3] เข้าร่วมประจำร้านกาชาดจังหวัด หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563

[4] พิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2563

[5] จัดบูธนิทรรศการมหกรรมแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 จ.สระบุรี

[6] นพ.สสจ.เยี่ยมบูธ "แผนไทยคีรีขันธ์" ในงานกาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2563

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version