ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หัวข้อ

(1/17) > >>

[1] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต.พนง.ช่วยเหลือคนไข้

[2] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ต.พนักงานกระทรวง

[3] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

[4] รายชื่อผู้ผ่านการสอบในตำแหน่งพนง.กระทรวง โรงพยาบาลทับสะแก

[5] รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภา

[6] รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ

[7] รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

[8] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งพนง.กระทรวง

[9] ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version