จัดซื้อ - จัดจ้าง (พัสดุ)

หัวข้อ

(1/15) > >>

[1] ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติสอดแขน

[2] ใบสั่งซื้อจ้าง/เช่า

[3] ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2 รายการ E-bidding

[4] รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 (สขร 1)

[5] เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ

[6] รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

[7] ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด - ปลด ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

[8] เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์

[9] คุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ 4 รายการ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version