• Welcome to Prachuap Khiri Khan Provincial Health Office.
 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์

เริ่มโดย personal, 16 ตุลาคม 2020, 10:06:46

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

personal

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และวิธีเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเงิน https://drive.google.com/file/d/1DcT_LhPXVHkr4Q0FyV4KfdgCiE0qdpq8/view?usp=sharing