• Welcome to Prachuap Khiri Khan Provincial Health Office.
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยบ้านบางเบิด อำเภอบางสะพานน้อย

เริ่มโดย borihan, 15 ธันวาคม 2020, 10:54:03

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

borihan

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุงภาพบ้านบางเบิด ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย

https://drive.google.com/file/d/1P2ZEFL8tB0iMu780OjH6G0paFxHKwwH5/view?usp=sharing