• Welcome to Prachuap Khiri Khan Provincial Health Office.
 

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง

เริ่มโดย personal, 21 มิถุนายน 2021, 14:44:09

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

personal

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 (รับสมัครตั้งแต่ 14 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2564)
https://drive.google.com/file/d/1wDS5QfOiXTT_mpd_1pdhuxTnDJf59Euq/view?usp=sharing