• Welcome to Prachuap Khiri Khan Provincial Health Office.
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ

เริ่มโดย personal, 9 กรกฎาคม 2021, 09:31:10

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

personal

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3 ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้ https://drive.google.com/file/d/10UsD9EfCFKvYITaiHSi7g3yc9eWG2Buh/view?usp=sharing