เรื่องทั้งหมดโดย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายคมสัน ไชยวรรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน ณ ห้องประชุมแสงตะวัน โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

119006 119001 119002 119003 119004 119005

เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์

เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ จัดอบรมวิทยากรกระบวนการ หลักสูตรผู้ใหญ่เปิดใจลูกหลาน(รัก)ปลอดภัย รุ่นที่1 (โซนใต้) เป้าหมายหลักหลังจากอบรม ใน 4 อำเภอโซนใต้ จะนำพ่อแม่ผ่านกระบวนการเพื่อการสื่อสารในครอบครัวและร่วมป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์จังหวัดประจวบต่อไป
ณ สวนบ้านกรูดรีสอร์ท อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เอกสารประกอบการประชุมการดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด ทารกในครรภ์และทารกแรกเกิด วันที่ 31 กรกฎาคม 57 -1สิงหาคม 57

1 อ.มาลี, อ.เอกชัย,2 , 3, 5

ประชุมชี้แจง 24 – 25 ธันวาคม 2555

งานอนามัยวัยเจริญพันธุ์

เชิญร่วม…ประกวดสื่อเพศศึกษา

เชิญร่วม…..จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานอนามัยวัยเจริญพันธุ์