เรื่องทั้งหมดโดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล ทั่วไปและโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 14/2563

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาประสาทศัลยศาสตร์ (่สาขานโยบาย)

IMG_20190822_0001

ประกาศรับสมัคร โยกย้าย คัดเลือก และสรรหา เพื่อมอบให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำรงตำแหน่งและรักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.

รายละเอียด

การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด