เรื่องทั้งหมดโดย กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

มอบป้ายสัญลักษณ์ โครงการ “ผู้ว่าชวนชิม”

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไดดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการด้านอาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยงปลอดภัย กายใจเป็นสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือ โครงการ “ผู้ว่าชวนชิม” มาตั้งเเต่ปี ๒๕๕๙ ในช่วง

หลายปี ๒๕๖o ถึงปี ๒๕๖๑ มีร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการเเละมีผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองร้านอาหารผ่านเกณฑ์ “ผู้ว่าชวนชิม” จำนวน 10  ร้าน ดังนี้

๑. ร้านครัวอารยา                                              อำเภอหัวหิน

๒. ร้านส้มตำป้าบุญช่วย                                อำเภอหัวหิน

๓. ร้านซากุระซูชิ                                              อำเภอหัวหิน

๔. ร้านMr.Burger ๒                                      อำเภอหัวหิน

๕. ร้านบ้านเค้กชุติมาหัวหิน                         อำเภอหัวหิน

๖. ร้านมีชัยแม่นงนุช                                       อำเภอหัวหิน

๗. ร้านทูเก็ตเตอร์เบเกอรี่                             อำเภอหัวหิน

๘. ร้านขนมจีนเส้นสดบ้านปิ่นแก้ว            อำเภอหัวหิน

๙. ร้านครัวทะเล                                               อำเภอสามร้อยยอด

๑o. ร้านเพลินสมุทร                                        อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

 

ใบประกาศเกียรติบัตรการพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ใบประกาศเกียรติบัตรการพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

 

แบบบันทึกแสง เสียง และความร้อน ประเมินสิ่งแวดล้อม

แบบบันทึกความเข้มของแสง

แบบวันทึกวัดความดังเสียง

แบบบันทึกอุณภูมิ ความร้อน