เรื่องทั้งหมดโดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนยุทธศาสตร์ด้านบริการ (Service Plan) เขตบริการสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2558

service plan เขต 5 ปี 2558

ยุทธ์ศาสตร์ด้านบริการ เขต5ปี2558

ขอความร่วมมือส่งโครงสร้างศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

หนังสือขอความร่วมมือส่งโครงสร้างศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์