เชิญประชุมฐานข้อมูล DBpop

หนังสือเชิญประชุมฐานข้อมูล DBpop วันที่ 24 ธันวาคาม 2556

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และตัวชี้วัด ปี 2557

คู่มือยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557

ฉบับ Update ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556  ฝากผู้เกี่ยวข้องทุกท่านช่วยตรวจสอบด้วย

การตรวจราชการ ปี 2557

แนวทางการตรวจราชการแนวทางการตรวจราชการนพ.พงษ์สวัสดิ์ประเด็นการตรวจแบบฟอร์มการเขียนรายงาน

รายงานการประชุม กวป. ปี 2556

แบบฟอร์ม รง.400 ปี 57

รายละเอียดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ57 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปี2557

ขอรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน service, refer ปี 2557

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางแผนสุขภาพ 5-11-56

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางแผนสุขภาพ

เรื่อง ระบบข้อมูล วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556