การตรวจราชการ ปี 2557

แนวทางการตรวจราชการแนวทางการตรวจราชการนพ.พงษ์สวัสดิ์ประเด็นการตรวจแบบฟอร์มการเขียนรายงาน

รายงานการประชุม กวป. ปี 2556

แบบฟอร์ม รง.400 ปี 57

รายละเอียดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ57 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปี2557

ขอรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน service, refer ปี 2557

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางแผนสุขภาพ 5-11-56

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางแผนสุขภาพ

เรื่อง ระบบข้อมูล วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556

สไลด์ประชุมวิชาการสาธารณสุขประจำปี 2556 โรงแรมหัวหินแกรนด์