เรื่องทั้งหมดโดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสาร Input การจัดทำแผน

แผนสุขภาพเขต ปี 57 ฉบับปรับปรุงแผนปฏิบัติการกระทรวงเสนอ คสช.แผนพัฒนาจังหวัด 2557-2560เอกสารข้อเสนอ กสธ. 5 มิย. 57เอกสารข้อเสนอการดำเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุขต่อ คสช.รายงานผลงานรอบ 9 เดือนแผนสุขภาพจังหวัดประจวบ ปี 57แผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดกระทรวง ปี 57

สอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้)

สอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน สำหรับไว้ใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  สอบราคาซื้อรถพยาบาล

รายงานรอบ 9 เดือน

รายงานรอบ 9 เดือน  ขอความร่วมมือทุกกลุ่มงาน รายงานผลการดำเนินงาน KPI ตามแผนสุขภาพ ภายในวันที่ 15 กค.2557