คลังเก็บหมวดหมู่: โรงพยาบาลปราณบุรี

โรงพยาบาลปราณบุรี ประกาศสอบราคาการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน ๑ เตียง

เอกสารดาวน์โหลด

โรงพยาบาลปราณบุรี ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี ๒๕๖๐ และแผนครุภัณฑ์บำรุงโรงพยาบาลปราณบุรี