คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน 5 หลัง

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน 5 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) และอาคารสถานีอนามัย

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน 5 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน 8 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดาวน์โหลด