ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน 8 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดาวน์โหลด

(ร่าง) ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพและชำรุด

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร จำนวน 4 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศผล ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

การกำหนดตำแหน่งเลขที่ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทดแทนตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อตำแหน่งว่าง ลูกจ้างชั่วคราว และ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1.เรื่อง ขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภัยภาคใต้จากพายุปาบึก
2.เรื่อง มอบอำนาจในการดำนเนินการออกหนังสือตอบขอบคุณหรืออกใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้บริจาค
3.เรื่อง ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เศรษฐศาสตร์การลงทุนและจัดการงลลงทุนสำหรับโรงพยาบาล” (Economic Capital Managenment)
เอกสารดาวน์โหลด