ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) และอาคารสถานีอนามัย

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับเลื่อน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ กล่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน 5 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดาวน์โหลด