ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน 5 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดาวน์โหลด

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง

วาระการประชุมกลั่นกรอง ข้าราชการ

วาระการประชุมกลั่นกรอง ลูกจ้างประจำ

วาระการประชุมกลั่นกรอง พนักงานราชการ

วาระการประชุมกลั่นกรอง พนักงานกระทรวง

แบบตอบรับการประชุม

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดาวน์โหลด