2.5 รายการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม จำนวน 14 รายการ

 • 1. Alginate (ชนิดเปลี่ยนสีได้และเป็น normal หรือ fast set)
 • 2. Amalgam (capsule 1 spill  ชนิด high Copper)
 • 3. Fluoride vanish (ชนิดหลอดแบบ Multiple use)
 • 4. Dental needle G27 short
 • 5. Dental needle G27 long
 • 6. หัวขูดหินน้ำลาย P10
 • 7. Sealant (ชนิด refill bottle)
 • 8. Lidocaine 2% with adrenaline 1:100000
 • 9. Mepivacaine 2%  with adrenaline 1:100000
 • 10. Saliva ejector  (ชนิดมีแกนลวดและถอดหัวได้)
 • 11. แปรงสีฟันเด็ก 0-3ปี
 • 12. แปรงสีฟันเด็ก 3-5 ปี
 • 13. แปรงสีฟันเด็ก 6-12 ปี
 • 14. แปรงสีฟันผู้ใหญ่