เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์

เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ จัดอบรมวิทยากรกระบวนการ หลักสูตรผู้ใหญ่เปิดใจลูกหลาน(รัก)ปลอดภัย รุ่นที่1 (โซนใต้) เป้าหมายหลักหลังจากอบรม ใน 4 อำเภอโซนใต้ จะนำพ่อแม่ผ่านกระบวนการเพื่อการสื่อสารในครอบครัวและร่วมป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์จังหวัดประจวบต่อไป
ณ สวนบ้านกรูดรีสอร์ท อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์