วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายคมสัน ไชยวรรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน ณ ห้องประชุมแสงตะวัน โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

119006 119001 119002 119003 119004 119005