ไหว้พระไหว้เทพเสริมมงคล 12 ราศี ปี 2555

ไหว้พระไหว้เทพเสริมมงคล12ราศีปี2555 ประจำราศี เมษ เคล็ดแห่งโชคล

ไหว้พระไหว้เทพเสริมมงคล12ราศีปี2555 ประจำราศี เมษ ให้ไหว้พระพุทธชินราช และพระแก้วมรกต เคล็ดแห่งโชคลาภความสำเร็จในหน้าที่การงาน เงินทอง ความรักและสิ่งอันพึงประสงค์ ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปีนี้จะคุ้มโทษคุ้มภัยประทานความสำเร็จในด้านต่างๆ ให้กับชาวราศีต่างๆเป็นพิเศษ ตลอดปีมังกร2555 มีเวลาควรหาโอกาสไปไหว้หรือสามารถไหว้บูชาได้ตลอดทั้งปี

ไหว้พระไหว้เทพเสริมมงคล12ราศีปี2555 ประจำราศี พฤษภ

ไหว้พระไหว้เทพเสริมมงคล12ราศีปี2555 ประจำราศี พฤษภ ให้ไหว้ พระเเม่ธรณี พระศิวะเเละพระปางห้ามญาติ เคล็ดแห่งโชคลาภความสำเร็จในหน้าที่การงาน เงินทอง ความรักและสิ่งอันพึงประสงค์ ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปีนี้จะคุ้มโทษคุ้มภัยประทานความสำเร็จในด้านต่างๆ ให้กับชาวราศีต่างๆเป็นพิเศษ ตลอดปีมังกร2555 มีเวลาควรหาโอกาสไปไหว้หรือสามารถไหว้บูชาได้ตลอดทั้งปี

 

ไหว้พระไหว้เทพเสริมมงคล12ราศีปี2555 ประจำราศี เมถุน

ไหว้พระไหว้เทพเสริมมงคล12ราศีปี2555 ประจำราศี เมถุน ควรไหว้บูชาหลวงพ่อโสธรเเละพระสีวลี เคล็ดแห่งโชคลาภความสำเร็จในหน้าที่การงาน เงินทอง ความรักและสิ่งอันพึงประสงค์ ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปีนี้จะคุ้มโทษคุ้มภัยประทานความสำเร็จในด้านต่างๆ ให้กับชาวราศีต่างๆเป็นพิเศษ ตลอดปีมังกร2555 มีเวลาควรหาโอกาสไปไหว้หรือสามารถไหว้บูชาได้ตลอดทั้งปี

 

ไหว้พระไหว้เทพเสริมมงคล12ราศีปี2555 ประจำราศี กรกฎ

ไหว้พระไหว้เทพเสริมมงคล12ราศีปี2555 ประจำราศี กรกฎ ควรไหว้บูชาเสด็จพ่อรัชกาลที่ ๕เเละพระปางอุ้มบาตร เคล็ดแห่งโชคลาภความสำเร็จในหน้าที่การงาน เงินทอง ความรักและสิ่งอันพึงประสงค์ ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปีนี้จะคุ้มโทษคุ้มภัยประทานความสำเร็จในด้านต่างๆ ให้กับชาวราศีต่างๆเป็นพิเศษ ตลอดปีมังกร2555 มีเวลาควรหาโอกาสไปไหว้หรือสามารถไหว้บูชาได้ตลอดทั้งปี

 

ไหว้พระไหว้เทพเสริมมงคล12ราศีปี2555 ประจำราศี สิงห์

ไหว้พระไหว้เทพเสริมมงคล12ราศีปี2555 ประจำราศี สิงห์ ควรไหว้บูชาพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุในวัดต่างๆ เคล็ดแห่งโชคลาภความสำเร็จในหน้าที่การงาน เงินทอง ความรักและสิ่งอันพึงประสงค์ ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปีนี้จะคุ้มโทษคุ้มภัยประทานความสำเร็จในด้านต่างๆ ให้กับชาวราศีต่างๆเป็นพิเศษ ตลอดปีมังกร2555 มีเวลาควรหาโอกาสไปไหว้หรือสามารถไหว้บูชาได้ตลอดทั้งปี

ไหว้พระไหว้เทพเสริมมงคล12ราศีปี2555 ประจำราศี กันย์

ไหว้พระไหว้เทพเสริมมงคล12ราศีปี2555 ประจำราศี กันย์ ควรไหว้บูชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสิน , เจ้าคุณนรรัตน์,เทพที่เป็นผู้หญิงทุกๆองค์ เคล็ดแห่งโชคลาภความสำเร็จในหน้าที่การงาน เงินทอง ความรักและสิ่งอันพึงประสงค์ ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปีนี้จะคุ้มโทษคุ้มภัยประทานความสำเร็จในด้านต่างๆ ให้กับชาวราศีต่างๆเป็นพิเศษ ตลอดปีมังกร2555 มีเวลาควรหาโอกาสไปไหว้หรือสามารถไหว้บูชาได้ตลอดทั้งปี

 

หว้พระไหว้เทพเสริมมงคล12ราศีปี2555 ประจำราศี ตุลย์

ไหว้พระไหว้เทพเสริมมงคล12ราศีปี2555 ประจำราศี ตุลย์ ควรไหว้บูชา พระนั่งองค์ใหญ่ๆเเละพระตรีมูรติ เคล็ดแห่งโชคลาภความสำเร็จในหน้าที่การงาน เงินทอง ความรักและสิ่งอันพึงประสงค์ ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปีนี้จะคุ้มโทษคุ้มภัยประทานความสำเร็จในด้านต่างๆ ให้กับชาวราศีต่างๆเป็นพิเศษ ตลอดปีมังกร2555 มีเวลาควรหาโอกาสไปไหว้หรือสามารถไหว้บูชาได้ตลอดทั้งปี

 

ไหว้พระไหว้เทพเสริมมงคล12ราศีปี2555 ประจำราศี พิจิก

ไหว้พระไหว้เทพเสริมมงคล12ราศีปี2555 ประจำราศี พิจิก ควรไหว้บูชาพระนอนองค์ใหญ่ๆเเละพระบาทสมเด็จพระนเรศวร เคล็ดแห่งโชคลาภความสำเร็จในหน้าที่การงาน เงินทอง ความรักและสิ่งอันพึงประสงค์ ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปีนี้จะคุ้มโทษคุ้มภัยประทานความสำเร็จในด้านต่างๆ ให้กับชาวราศีต่างๆเป็นพิเศษ ตลอดปีมังกร2555 มีเวลาควรหาโอกาสไปไหว้หรือสามารถไหว้บูชาได้ตลอดทั้งปี

ไหว้พระไหว้เทพเสริมมงคล12ราศีปี2555 ประจำราศี ธนู

ไหว้พระไหว้เทพเสริมมงคล12ราศีปี2555 ประจำราศี ธนู ควรไหว้บูชาพระปางป่าเลไลย์เเละพระพิฆเนศ เคล็ดแห่งโชคลาภความสำเร็จในหน้าที่การงาน เงินทอง ความรักและสิ่งอันพึงประสงค์ ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปีนี้จะคุ้มโทษคุ้มภัยประทานความสำเร็จในด้านต่างๆ ให้กับชาวราศีต่างๆเป็นพิเศษ ตลอดปีมังกร2555 มีเวลาควรหาโอกาสไปไหว้หรือสามารถไหว้บูชาได้ตลอดทั้งปี

 

ไหว้พระไหว้เทพเสริมมงคล12ราศีปี2555 ประจำราศี มังกร

ไหว้พระไหว้เทพเสริมมงคล12ราศีปี2555 ประจำราศี มังกร ควรไหว้บูชา ศาลหลักเมือง,องค์ไฉ่ซิงเอี้ยหรือท้าวเวสสุวรรณ เคล็ดแห่งโชคลาภความสำเร็จในหน้าที่การงาน เงินทอง ความรักและสิ่งอันพึงประสงค์ ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปีนี้จะคุ้มโทษคุ้มภัยประทานความสำเร็จในด้านต่างๆ ให้กับชาวราศีต่างๆเป็นพิเศษ ตลอดปีมังกร2555 มีเวลาควรหาโอกาสไปไหว้หรือสามารถไหว้บูชาได้ตลอดทั้งปี

 

ไหว้พระไหว้เทพเสริมมงคล12ราศีปี2555 ประจำราศี กุมภ์

ควรไหว้บูชาบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์(ในภาพนี้อยู่ที่หลังโบสถ์วัดพระเเก้วมรกต)
เคล็ดแห่งโชคลาภความสำเร็จในหน้าที่การงาน เงินทอง ความรักและสิ่งอันพึงประสงค์
ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปีนี้จะคุ้มโทษคุ้มภัยประทานความสำเร็จในด้านต่างๆ ให้กับชาวราศีต่างๆเป็นพิเศษ ตลอดปีมังกร2555 มีเวลาควรหาโอกาสไปไหว้หรือสามารถไหว้บูชาได้ตลอดทั้งปี

ไหว้พระไหว้เทพเสริมมงคล12ราศีปี2555 ประจำราศี มีน

ควรไหว้บูชาพระสังกัจจายเเละ(เสด็จเตี่ย) กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เคล็ดแห่งโชคลาภความสำเร็จในหน้าที่การงาน เงินทอง ความรักและสิ่งอันพึงประสงค์ ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปีนี้จะคุ้มโทษคุ้มภัยประทานความสำเร็จในด้านต่างๆ ให้กับชาวราศีต่างๆเป็นพิเศษ ตลอดปีมังกร2555 มีเวลาควรหาโอกาสไปไหว้หรือสามารถไหว้บูชาได้ตลอดทั้งปีครับ……..อ.ณัฐ นรรัตน์

การแบ่งราศีของผู้ที่เกิดในเเต่ละวันว่าตนเองอยู่ในราศีใด

……………………………………………………………………
– ราศีเมษท่านที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๓เมษายน-๑๓พฤษภาคม
– ราศีพฤษภท่านที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๔พฤษภาคม-๑๓มิถุนายน
– ราศีเมถุนท่านที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๔มิถุนายน-๑๔กรกฎาคม
– ราศีกรกฎท่านที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๕กรกฎาคม-๑๖สิงหาคม
– ราศีสิงห์ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๗สิงหาคม-๑๖กันยายน
– ราศีกันย์ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๗กันยายน-๑๖ตุลาคม
– ราศีตุลย์ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ตุลาคม-๑๖พฤศจิกายน
– ราศีพิจิกท่านที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๗พฤศจิกายน-๑๕ธันวาคม
– ราศีธนูท่านที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๖ธันวาคม-๑๕มกราคม
– ราศีมังกรท่านที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๖มกราคม-๑๒กุมภาพันธ์
– ราศีกุมภ์ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๓กุมภาพันธ์-๑๓มีนาคม
– ราศีมีนท่านที่เกิดระหว่างวันที่ ๑๔มีนาคม-๑๒เมษายน