รับสมัครคัดเลือกข้าราชการแพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หน่วงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด ประกาศ  รายละเอียด แบบประเมิน