(ร่าง)ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน ๘ หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อาคาร ๘ หลัง
ปปช ๘ หลัง