(ร่าง)ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอกจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร รพ.สามร้อยยอด ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดคราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)

ปปช อาคารซักฟอก
อาคารซักฟอกจ่ายกลาง