คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศจากระบบ

ประกาศเผยแพร่ แนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2560

แผนปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2560

ประกาศสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเปนเป็นพนักงานกระทรวงสาาธารณะสุขทั่วไป

ประกาศสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเปนเป็นพนักงานกระทรวงสาาธารณะสุขทั่วไป

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข เรื่อง การรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานสาธารณะสุข

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาเครื่องนึ่งฆ่าจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร (Pre-post vac)ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่124/2559