คลังเก็บหมวดหมู่: โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเลือดแบบสมบูรณ์ ทีใช้กับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ

เอกสารสอบราคาซื้อ

ประกาศสอบราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพ

เอกสารสอบราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปั่นหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน 7 เครื่อง

เอกสารสอบราคาซื้อ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร และลำใส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ ด้วยวิธีการประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)