คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

แบบรายงานการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชนของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2560

เอกสารดาวน์โหลด

ใบสมัครและแบบประเมิน EHA สำหรับเทศบาล

เอกสารดาวน์โหลด
ใบสมัคร
EHA 1000 – 4000 ปรับ 23-12-59

EHA 2001-2003_finalปี61_15ธค60

EHA 5000 – 9000 ปรับ 23-12-59

eha_สอ_sop_22ธค59n

NEHIS Ver.2

การจัดการสุขาภิบาลอาหาร

ติดหน้าห้อง

วิเคราะห์สู่GISโอเล่

 

 

ไฟล์เอกสารประชุมคระกรรมการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560

วาระการประชุม ครั้งที่ 1-60

แผนและตัวชี้วัดกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 60

แบบร่างกำหนดของท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

บรรยายร่างข้อกำหนดฯ (v.2) เจตนารมณ์

บรรยายร่างข้อกำหนดฯ (v.2) 2003 ฉ.ส่งเมล์